Jogi nyilatkozat és adatkezelési alapelveink

Jogi nyilatkozat

furedtv.hu a Füred Televízió hivatalos honlapja.

A furedtv.hu weboldalának megtekintésével elfogadja az általunk ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne használja a  weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet!

A furedtv.hu oldalon található tartalom a szerzők szellemi tulajdona. A felhasznált hírek, fotók, videók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni.

A furedtv.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Szerzői jogok

A furedtv.hu weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Az oldalon szereplő írások, képek, videóanyagok szerzői jogaival azok szerzői, szerkesztői rendelkeznek. A szerzői jogokról szóló törvény 10. paragrafus, 18. paragrafus, illetve a 36. paragrafus 2. bekezdése alapján nyilatkoztak arról, hogy megtiltják anyagaik minden, személyes tájékozódáson túli felhasználását. Tilos a szerzők illetve a felelős szerkesztő előzetes engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, videóanyag) bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, közölni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni esetleg kinyomtatni.

A furedtv.hu oldalon megjelent tartalmak (írások, képek, videók) vagy oldalak egyes részleteinek más oldalba való belinkeléséhez csak írásos megállapodással járulunk hozzá. A fentiektől eltérni csak a szerzők, szerkesztők, illetve a főszerkesztő írásos engedélyével van lehetőség. A honlap tartalmának bármilyen célú szolgáltatásként való tovább felhasználása hangsúlyozottan csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szerző követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról rövid, 1-2 mondatos ajánlót, bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást, az oldalra mutató közvetlen linkelési lehetőséget minden közlésnél feltünteti.

A felelősség kizárása

A furedtv.hu oldalakon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek)  is találhatók. A Füred Televízió semminemű felelősséget nem vállal e  kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve e honlapok  adatkezelési biztonságáért.

A Füred Televízió továbbá nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek
•    a weboldalak használatával kapcsolatosak,
•    a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
•    a weboldalak nem megfelelő működéséből,  hiányosságából, hibájából, üzemzavarból,  információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy  vonalhibából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Amennyiben anyagot ad át rendelkezésünkre, azzal vállalja,  hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a kiadó általi részbeni vagy teljes nyilvánosságra  hozatalához, a tartalom felhasználásához.

 

 

Adatkezelési  alapelveink

Kérjük, figyelmesen olvassa el adatkezelési elveinkről szóló nyilatkozatunkat, mert az alábbi információkat a Füred Stúdió Televíziós Kft. minden olyan esetben alkalmazza, ha Ön meglátogatja a Füred TV által üzemeltetett oldalt - www.furedtv.hu -, illetve kapcsolatba lép a Kapcsolat menüben feltüntetett információs e-mail címek valamelyikével. Amennyiben Ön e szolgáltatásainkat használja, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat.

I. Általános feltételek

  1. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy - előzetes tájékoztatás nélkül - a szolgáltatást akár részben, akár egészben megváltoztassa, vagy - előzetes tájékoztatást követően - megszüntesse.
  2. Az üzemeltető karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást.
  3. Az üzemeltető nem felel azokért a károkért, amelyek a weboldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve az adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.
  4. Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel a felhasználók magatartását illetően, de fenntartja a jogot arra, hogy az internetes etika ellen vétőt és hozzászólásait minden előzetes értesítés nélkül törölje, illetve lehetősége szerint kizárja a szolgáltatás használatából.

II. A weboldalakon megjelentetett tartalom

  1. A Füred TV által üzemeltetett oldalakon megjelentetett információk, képek és grafikák, videók, kifejezések és adatok szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen felhasználáshoz - ide értve többek között a honlap vagy bármely részére, tartalmára mutató link elhelyezését is - az üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
  2. A Füred TV részére az általa üzemeltetett weboldalakon és e-mail címeken keresztül eljuttatott bármely ötlet, információ a televízió tulajdonába kerül, és azt a Füred TV szabadon felhasználhatja.
  3. A Füred TV szolgáltatásain keresztül lehetőséget biztosít felhasználói számára, hogy kinyilvánítsák véleményüket, esetenként korlátozva a hozzászólásokat. A Füred TV nem vállal felelősséget ezekért a véleményekért. Vitás kérdésekben közvetlenül a sérelmezett kinyilvánítást tevő felet keresse meg.

III. Adatfelhasználás

A Füred TV által üzemeltetett oldalakon a látogató által megadott, illetve a honlap megjelenését végző programok által lekérdezett adatok tárolását a Füred Stúdió Televíziós Kft. számítógépes hálózatában tárolja. Ezen adatokat semmilyen más szervezetnek, cégnek, magánszemélynek nem adja ki.

Az adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Az adatok tárolása azt a célt szolgálja, hogy ez által jobban megismerjük látogatóink szokásait, akik ezzel ily módon hozzájárulnak honlapunk jövőbeni fejlesztéséhez (például: mely oldalakat keresik fel a leggyakrabban, vagy a legritkábban, vagy mely oldalakat egyáltalán nem). Az eredmények alapján lehetővé válik később, hogy az esetleg népszerű, de nehezen megtalálható információkat könnyebben elérhetővé tegyük, ehhez azonban ismernünk kell, hogy mely oldalakat milyen gyakorisággal keresnek fel látogatóink. A statisztika nyilvánosságra hozásával lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön a leglátogatottabb oldalakra pillanatok alatt eljusson, a legnépszerűbb (és így várhatóan a legnagyobb érdeklődéssel kísért) híreket, tudósításokat, képgalériákat csupán néhány kattintással elérje, ehhez ne kelljen hosszú időt kereséssel töltenie.

IV. Adatok tárolása

Az Internet használata során minden böngésző program egy véletlenszerű, egyedi azonosítót hoz létre, amikor Ön a programot elindítja. Ez egy nagyon hosszú, betűkből és számokból álló karaktersorozat. A honlap ezt a karaktersorozatot tárolja. Ez az azonosító nem alkalmas sem az Ön, sem az Ön számítógépének, sem az Ön tartózkodási helyének a meghatározására. Ezt az egyedi azonosítót használja fel a program a számlálóhoz is, tehát ha Ön egymás után kétszer meglátogatja honlapunkat, vagy frissíti (újratölti) a tartalmát, ezzel a számlálót nem növeli. Ezen kívül a honlap tárolja az Ön számítógépének IP címét. Az IP cím az az (egyedi) azonosító szám, amely az Ön számítógépét az Internet használata során azonosítja, a gépek közötti kommunikációt lehetővé teszi. Az IP cím tárolása kizárólag azt a célt szolgálja, hogy ebből megismerjük, hogy a honlap látogatói mely országokból keresték fel honlapunkat. A böngészőprogram egyedi azonosítóját, illetve a számítógép IP címét a honlap több, egymástól független adatbázisban tárolja, közöttük kapcsolatot nem létesít, így nem lehetséges annak a meghatározása, hogy melyik egyedi azonosító melyik IP címhez tartozik. A honlapon a "Szavazás" részben feltett kérdésekre adott válaszok mellett tárolja a böngésző program egyedi azonosítóját is (az IP címét nem), ezzel lehetővé válik, hogy egy adott számítógépről egymás után több szavazatot ne lehessen egy adott kérdésre leadni.

Balatonfüred, 2010.04.11.